PURCHASE OVER $800 HKD TO ENJOY FREE SHIPPING (HONG KONG, MACAU, TAIWAN)齊上齊落 新年快樂!

Steve Ho 張貼
HAPPY CNY 2020

過去一年非常感謝大家支持小店
RAIDER 仔女係度同大家拜個早年
祝大家新年快樂 老土野就唔講太多住
呢排最緊要 keep 住身體健康
願榮光歸香港!
-
[ 新春門市營業時間安排 ]
25/1 年初一:休店
26/1 年初二:休店
27/1 年初三啓市:照常營業

0 則留言

發表留言

請注意,留言須先通過審核才會發佈